Essensielle linker

Knut Felberg

http://www.cyburbia.org/

En av de beste portalene for arkitektur, planlegging og urbanisme. Linkene er oversiktlig sortert på fagtema, on-line publikasjoner, institusjon, firma etc. Har i tillegg dikusjonegrupper, arbeidsformidlingstjeneste, en on-line ” ‘Zine” og nettbokhandel med bra utvalg faglitteratur. Driftes av University of Buffalo.

http://www.skyscraper.org/

Alt du har lurt på om skyskrapere…!!

http://www.planum.net/

Planum er et on-line europeisk planleggingstidsskrift som ble etablert i 1997. Istituto Nazionale di Urbanistica har redaktøransvaret. Oppdateres ukentlig, og inneholder mye bra tematisk stoff. Siste tema var “cities and immigration”, og månedens tema er “citizens participation in the planning process”. Inneholder også nyheter om konferanser, seminarer, hva som skjer i de forskjellige EU-landene, månedens linker etc. Et must for alle som ville holde seg oppdatert på planfaglige tema i Europa.

http://www.megacities.nl/lectures.htm

Gratis, nedlastbar kvalitetslitteratur av David Harvey, Saskia Sassen, Peter Hall og Len de Klerk.

http://www.sustainabledevelopment.org/blp/

Hvorfor finne opp kruttet på nytt? På dette nettstedet finnes et stort utvalg av “best practice”-prosjekter innenfor planlegging, arkitektur m.v. med bærekraftvinkling. Inneholder også nyttige linker og mye godt stoff på indikatorbruk. “The Best Practices and Local Leadership Programme (BLP) is a global network of institutions dedicated to the identification and exchange of successful solutions for sustainable development. The BLP partners’ network identifies initiatives in such areas as housing, urban development and governance, the environment, economic development, social inclusion, crime prevention, poverty reduction, women, youth, infrastructure and social services.”

http://www.fat.co.uk/

‘Fat’ er et britisk arkitektfirma med en meget innovativ, morsom og spesiell hjemmeside. Inneholder blant annet en en enkle bruksanviskning for hvordan man kan bli en berømt arkitekt!!

http://www.living-room.org/suburbia/

Er endeløse, homogene boligfelt og spredt utbygde forsteder tingen?

http://www.derbauer.de/

Fremtiden er her!