Seminar om nanoteknologi

Hvilke implikasjoner har nanoteknologi for etikk, miljø, helse og verdiskaping i samfunnet? Hvordan får vi en samfunnsdialog som sikrer en sosialt robust utvikling av nanoteknologi i Norge? Dette er temaer for et seminar i Polyteknisk Forening 9. november, med Forskningsrådet som medarrangør.
Av Karin Totland, Informasjonsrådgiver

Nanoteknologi er blant de raskest voksende forskningsområdene i dette århundret, med mulige anvendelser for nye materialer, sensorer, medisiner, roboter og våpen. Utviklingen av nanoteknologi vil innebære store investeringer fra det offentlige, og vil kunne få store konsekvenser for den enkelte.

– Derfor er det en viktig målsetting for Forskningsrådet å bidra til en bred samfunnsdialog, der hver enkelt får mulighet til å diskutere og uttale seg, og selv vurdere risikoer for å kunne gjøre informerte valg, sier Dag Høvik i Forskningsrådets NANOMAT-program.

– Vi har tidligere i år lagt frem en rapport, “Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn”, som peker på viktige utfordringer på disse områdene. Dette seminaret er et ledd i oppfølgingen, legger Høvik til.

Under seminaret vil et ekspertpanel belyse spørsmål knyttet til den samfunnsmessige betydningen av nanoteknologier. Deretter blir det brainstorming i grupper og en avsluttende debatt i plenum.

Samme kveld inviterer Norges Tekniske Vitenskapsakademi til et foredrag om nanoteknologi og industrielle muligheter, av Professor Thomas Ebbesen fra Institut Universitaire de France.